UAB „Sharecruit“ įgyvendina projektą “UAB „Sharecruit“ investicijos į MTEP” (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0135) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti MTEP veiklas, kurių metu planuojama sukurti 2 naujas pasaulio lygmeniu platformas:

  1. Dirbtinio intelekto darbo paieškos platformą, integruotą su socialiniais tinklais. Jos pagalba kiekvienas darbdavys ir darbuotojas bei darbo ieškantis asmuo galės planuoti ir įgyvendinti savo komandos plėtrą (darbuotojų paieškos), karjeros galimybes virtualios sistemos pagalba.
  2. Interaktyvią virtualią darbuotojų atrankos platformą su integruota virtualia specialistų bendruomene. Jos pagalba personalo ir psichologinių tyrimų specialistai, padės atrinkti geriausius kandidatus, naudojant mokslines žinias, testus, virtualią atrankų metodiką ir kitas priemones.

Sėkmingai įgyvendinus projektą bus sukurti 2 prototipai, kurie per metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo bus pateikti rinkai. Tai padės įmonei sustiprinti konkurencinę poziciją rinkoje ir padidinti pardavimus.

Bendra projekto vertė – 414 324,82 Eur.

Skirtas finansavimas – 282 915,32 EUR.