UAB „Sharecruit“ įgyvendina projektą “UAB „Sharecruit“ investicijos į MTEP” (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0135) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Continue reading “Naujas projektas”